ფოტონური კრისტალი BIOSKY

ენერგეტიკული ველი   ფოტონური კრისტალი BIOSKY ფოტონური კრისტალი, „ბიოსქაი“ – წითელი, ერთ-ერთია 6 ფოტონური კრისტალისგან შემდგარი კომპლექტიდან. თითოეული ფოტონურ კრისტალს გააჩნია დამცავი და აღმდგენი თვისებები. ის აღადგენს ადამიანის ორგანიზმის როგორც ფიზიკურ , ასევე ენერგტიკულ შემადგენლებს . ასევე აძლიერებს ორგანიზმის უნარს წინააღმდეგობა გაუწიოს გარემოს მავნე ზემოქმედებას.კომპლექტში შემავალი 6 კრისტალიდან თითოეული აღადგენს და აუმჯობესებს, გარკვეულ ენერგეტიკულ არხში …

ფოტონური კრისტალი BIOSKY სრულად